Navigate / search

Stratejik İK Yönetimi

Amaçlar: İnsan Kaynakları’nı daha stratejik bir boyuta getirmek, yenilikçi ve öncü İK uygulamaları geliştirmek, İK’daki bakış açısını dönüştürmek ve şirket amaçlarıyla birlikte bir partner çalışma modeli oturtmak

Kimler Katılmalı: Değişim sürecinde olan, İK transformasyonu yaşayan ve bunu sağlam temellere oturtmak isteyen, İK içinde organizasyonel değişimler yaşayan şirketler

Bu eğitim, kuruma özel uygulamalar ve öneriler içerdiğinden, kurumlara kapalı olarak yapılır. Ön çalışmalar, çalıştaylar ve kuruma özel çözüm önerileri içerir.

1. Stratejik Yönetim
a. Nedir?
b. Gerek şartları nelerdir?

2. Stratejik İK Yönetimi
a. Nedir?
b. Gerek şartları nelerdir?
c. Globalizasyon ve İK Stratejisi
i. Outsourcing kararları
ii. Küçülme / büyüme kararları
iii. Zor kararları nasıl yönetirsiniz?

3. Gerçekten yönetimin yanında olmak ne demektir?

4. İK Stratejik Önermesi

i. Nasıl yazarız?
ii. Çalıştay: Firma Stratejik İK Önermesi ne olmalıdır?

5. İK Yetkinlikleri
a. Yetkinlikler ve alt başlıkları (Dave Ulrich model)
i. Stratejik İK Yönetimine göre işe alım: Hangi/ Nasıl İK Profesyonelleri ile çalışmalı? İşe Alım Modelleme
ii. İdeal İK organizasyonunun özellikleri
b. Hangi yetkinliği nerede kullanmalıyız?
c. ½*2*3  Kuralı
d. İK Fonksiyonları�
i. İşe Alım
ii. Organizasyonel Planlama
iii. Yetenek Yönetimi
iv. Performans Yönetimi
v. Nesil Yönetimi
vi. Ödüllendirme – Motivasyonel Süreçler
ii. Çalışan İlişkileri – Sendika
viii. İK Pazarlama Kavramı
ix. İşveren Markası Kavramı ve İK’nın stratejik önemi
x. Çalıştay: Firma İK Programlarında hangileri öne çıkmalı? Öneriler?

e. İK Fonksiyonlarını nasıl ölçümleriz?
i. Örnek KPI’lar
ii. Çalıştay: Firma Stratejik İK KPI’ları hangileri olmalı?

6. Stratejik İK olmanın yolu:
a. Bakış açısı: Kurumsal Kültür
b. Araçlar: Neleri kullanmalıyız?
c. Çalıştay: Hangi aracı nasıl kullanmalıyız?

7. Kapanış ve notlar