Navigate / search

Mobbing ve Sosyal Psikoloji

Mobbing işyerinde psikolojik baskı olarak tanımlanıyor. Grup içinde izole etme – dışlama, çalışan kayırma, sözlü / cinsel taciz vb davranışlar mobbing çatısı altında inceleniyor.

Son dönemlerde bu kavrama sosyal psikoloji perspektifinden bakma şansım oldu. İşte bilimsel araştırmalar ile desteklenmiş bazı bulgular;

Yöneticilerin mobbing uygulama olasılıkları çalışanlardan daha yüksek. Çünkü güce sahip olan insanın hem kendi kişiliğini baskılamama gibi bir lüksü olabiliyor hem de diğerleri üzerinde yaptırım kurabiliyor.

Yüksek örgütsel vatandaşlık gösteren kişiler, rol model algılandıkları ya da yönetim tarafından desteklendikleri için bu kişilerin mobbing’e uğrama olasılıkları düşüyor.

Kişiler mobbing yaşama olasılıklarına aktif ya da pasif katılım gösterebiliyorlar. Şöyle ki;

  • Bir kişi, kişisel değerleriyle uyuşmadığını bildiği bir şirkette çalışmak yönünde bir karar verirse, pasif olarak kendisinin mobbing yaşama olasılığını artırıyor. Kendini değerleriyle örtüşmeyecek durumlardan koruyamıyor.
  • Bir kişi, grup içerisinde yanlış anlaşılabilecek, ya da diğerlerinin dışlanmasına sebep olabilecek bir davranışta bulunduğunda “otomatikman” kendisini mobbing konusunda hedef haline getiriyor.

Mobbing konusunda açılan davaların sıklaşması, iş dünyasının bu konudaki odağını da artırdı. Artık reaktif değil proaktif davranmak gerekiyor. İnsan Kaynakları’nın mobbing konusunda yapabileceği çok şey var. Özellikle yöneticilerin bu konuda bilinçlendirilmeleri, eğitim almaları, mobbing konusunda önleyici yaklaşımlar geliştirmeleri çok önemli. Bunun yanında açık kapı politikaları benimsenerek, psikolojik baskı ortamlarının oluşmadan çözümlenmesi hedeflenebilir. Bu da açık iletişim ve şeffaflık ile mümkün kılınabilir.

2006 yılında Ayşegül Ertüreten ile yaptığımız bir mobbing araştırmasında İnsan Kaynakları departmanının geribildirim mekanizmaları kurarak ve çalışanlara psikolojik destek vererek mobbing konusunda aksiyonlar alabileceği algısını yakalamıştık. Araştırmanın detayı için Burcu Özçelik’in yazısını inceleyebilirsiniz.

Huzurlu ve mobbingden uzak günler dileğiyle…