Navigate / search

İK ve Organizasyonel Psikoloji

 

Artık iyice yoğunlaşan ve stresli hale gelen iş hayatında, İK profesyonelleri olarak bize düşen organizasyonun psikolojisi ile insan psikolojisini bir dengeye oturtmak. Başarılı İK programları kurmanın da en büyük gerek şartlarından biri bu. Çalışanlarımızın dile getirmedikleri istekleri neler olabilir? Söylenmeyenleri nasıl söyletebiliriz? Kültürümüzü nasıl daha ahenkli hale getirebiliriz? Psikoloji terimlerini İK programlarıyla nasıl bütünleştirebiliriz? Daha etkin iletişim kurmak için aslında hangi bariyerleri yok etmeliyiz? Bu eğitimden çıktığınızda, organizasyonel psikoloji terimlerini kitaplardan çıkartıp gerçek hayata uyarlayabiliyor olacaksınız. Bu sihirli değişime tanık olmak için eğitimimize katılın.

Bağlılık ve Psikoloji

Hedef belirleme teorisi ve çalışan bağlılığı

Babacan liderlik: Türkiye’de ne demektir, neden çalışır?

Kurumsal girişimcilik ve aidiyet

Stresi ve sonuçlarını anlamak / Neden oluyor, görmediğimiz etkileri neler, nasıl önleyebiliriz?

Performans Değerlendirme – Psikoloji ile arasındaki bağ

Kanaat: yöneticilerin psikolojisi neleri etkiliyor?

Lider-çalışan teorisi

Negatiflik hatası ve diğer hatalar / Bir deney örneği

Mobbing: Nedir, ne değildir?

Tanımı ve etkileri

Önlemek için neler yapılabilir?

Motivasyon Teorileri ve Ödüllendirme Programları

İçsel ve dışsal motivasyon

Güdüleme ve başarı arasındaki ilişki

Başarılı ödüllendirme programları için neler yapılmalıdır?

İletişim

Neden iletişim önemli? Doğru iletişimin etkisi

İletişimin önündeki engeller – Filtreleme, algıda seçicilik, duygular, sessizlik

Kazanan Bir Kültür Yaratmak

Hofstede Değerler Araştırması ve Türkiye’nin durumu

Organizasyonunuzun Kültürü nereye düşüyor?

Kazanan bir kültür için olmazsa olmazlar

İK Programları mimar etmek