Navigate / search

İK Pazarlama

İnsan Kaynakları vizyonunu belirlemek, bu vizyona hizmet eden İK Uygulamaları’nı yaratmak, sürdürmek ve sonuç almak günümüzde giderek kritikleşiyor. Tıpkı markaların tüketicileri olduğu gibi İK Uygulamalarının da hizmet ettiği çalışanlar var. Çalışanları elde tutmak, motive etmek ve tatminkar olmalarını sağlamak için bu uygulamaların konumlandırılması, farklılaştırılması gerekiyor. İnsan Kaynakları uygulamalarını birer “love brand” haline getirmek mümkün.

Genel pazarlama konseptleri İK’ya nasıl uygulanır? Marka kavramının İK’da nasıl can bulur? İK Uygulamalarıyla çalışanlara nasıl “değer” yaratılır? Interaktif geçecek ve sürprizlerle beslenecek bu eğitimden çıktığınızda İK markasını ortaya koymanın ve daha iyi pazarlamanın uygulanabilir yöntemlerini bulmuş olacaksınız.

İçerik:

1.    Şirketin vizyonu ne? Şirketin İK’dan beklentileri ne? (Göz önünde olanlar ve olmayanlar)
       a.    Dave Ulrich – İK Yetkinlikleri
       b.    Stratejik ortak olabilmek
2.    Genel resmi anlayabilmek
       a.    İşveren markası
       b.    İK Departmanı markası
       c.    İK Uygulamaları markası

3.    Ne olduğunu anlayalım: Pazarlama araştırması. Yapmak istediğimiz şeyleri yapmamız için tüketicilerimiz kimler?
       a.    Müşteri segmentasyonu (Nesil, ihtiyaçlar, departmanlar, cinsiyet?)
              i.    Herkese aynı şeyler aynı derecede doğru gelmeyebilir. Farklı ihtiyaçlara farklı ürünler sunmak zorundayız.
       b.    Araçlar: Pilot çalışmalar, hedef grup görüşmeleri

4.    Pazarlamanın 4P’si
       a.    Product: Ürünümüz ne, ne sunuyoruz?
       b.    Price: Tüketiciler bunu tüketmek için nasıl bir bedel ödemeli?
       c.    Place: Nereden ulaşırsınız?
       d.    Promotion: Bunu yaparsanız ne kazanır tüketiciler?

5.    Pazarlama iletişimi: İlla da görsel olmalı
       a.    İlgili olma durumu: Neyi neyle kullanalım
       b.    İK’da ajans yönetimi
       c.    Medya planı: Nerede, ne zaman olalım?

6.    Örnek uygulamalar
       a.    Bordro yeniliğini nasıl pazarlarsınız?
       b.    Bir şirket yemeğini nasıl pazarlarsınız?
       c.    Katılımcıların örneklerinin daha iyi pazarlanması için öneriler.