Navigate / search

Etkili Ödüllendirme ve Takdir Programları Tasarlama

Gerçekten etkisi ölçülebilen ve şirket sonuçlarına katkı yaratabilen Ödüllendirme ve Takdir Programları yaratmanın püf noktaları…Ödüllendirme ve Takdir programları şirketlerde zaman zaman lansmanı yapılan sonrasında da birdenbire “çalışmadıkları” sebebiyle ortadan kaldırılan programlar olabiliyor. Bu durumun birçok sebebi olabilir.

Oysa ki;

•         Herkesin Ödüllendirme ve Takdir programlarına katılma (alabilme) hakkı olmalı.
•         Hangi davranışların / başarıların takdir edileceği işveren ve çalışan arasında net olmalı.
•         Ulaşılabilir davranışlar ödüllendirilmeli.
•         Yöneticilerin seçtiği, yada ödüllendirmenin kesin ve net bir şekilde periyodik olduğu (ayın çalışanı gibi) ödül programları genellikle çalışmaz.

Bu eğitimde katılımcıların gerçek hayattan verdikleri örneklerle zenginleşecek olasılıklar masaya yatırılacak, etkili olan ve demode olmuş faktörler değerlendirilecek ve gelecekte yeni neslin de ilgisini çekebilecek, bunun yanında herkese kitap eden ve süreklilik arz eden programların dizayn edilmesinin sırrı çözülecek.

Katılımcılar bu eğitimden çıktıklarında;

•         Ödüllendirme ve Takdir programlarının arkasında yatan motivasyon teorileri hakkında bilgi almış,
•         Zihinlerinde en az bir yaratıcı Ödül programı yaratmış,
•         Varolan programlarını canlandırmanın yolunu bulmuş olacaklar.

İçerik

1. Doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular
2. Çalışan Ödüllendirme Programları’nın ortak özellikleri
3. Çalışmayan Ödüllendirme Programları’nın ortak özellikleri
4. Kurum kültürü, değerleri ve Ödüllendirme Programları arasındaki ilişki
•    Değerler ve Ödüllendirme kültürü arasındaki ilişki
•    Birey Kültürü: Nelere dikkat edilmeli?
•    Takım Kültürü: Nelere dikkat edilmeli?
5. Stratejik Ödüllendirme: Kurum hedeflerini destekleyecek şekilde ödüllendiriyor muyuz? Doğru yönlendirmeyi
    nasıl yapabiliriz?
6. Ödüllendirme ve Takdir Programlarının arkasındaki Psikolojik Teoriler: Bu teorilerin bize söylediği ne? Bunları
    nasıl kullanabiliriz?
•    McClelland ve Başarı Teorisi
•    Ait Olma ve Sevgi-Saygı Gereksinmeleri
•    Herzberg ve Motivasyon-Hijyen Teorisi
•    Vroom ve Beklenti-Değer Modeli: Sarf Edilen Çaba = Kişinin Belirli Bir Sonuca Verdiği Değer * Erişilmeyi
      Umduğu Sonuç
7. Ödüllendirme Süreç Geliştirme
•    Süreç geliştirirken nelere dikkat edilmeli? Kimler ortak olmalı? Sonucun istenen şekilde alınacağından nasıl emin olunmalı?
8. Yaratıcı Ödüller
•    Hedef kitlemize hizmet edecek ödüller neler olabilir? Farklılaştırmayı nasıl sağlayabiliriz?
9. Örnek Uygulama