Navigate / search

Eğitimlerim

Tüm eğitimlerim için Dinamo Eğitimwww.dinamo.co ile iletişime geçebilirsiniz.

http://www.dinamo.co/egitimlerimiz

I. İK Pazarlama

İnsan Kaynakları vizyonunu belirlemek, bu vizyona hizmet eden İK Uygulamaları’nı yaratmak, sürdürmek ve sonuç almak günümüzde giderek kritikleşiyor. Tıpkı markaların tüketicileri olduğu gibi İK Uygulamalarının da hizmet ettiği çalışanlar var. Çalışanları elde tutmak, motive etmek ve tatminkar olmalarını sağlamak için bu uygulamaların konumlandırılması, farklılaştırılması gerekiyor. İnsan Kaynakları uygulamalarını birer “love brand” haline getirmek mümkün.

Genel pazarlama konseptleri İK’ya nasıl uygulanır? Marka kavramının İK’da nasıl can bulur? İK Uygulamalarıyla çalışanlara nasıl “değer” yaratılır? Interaktif geçecek ve sürprizlerle beslenecek bu eğitimden çıktığınızda İK markasını ortaya koymanın ve daha iyi pazarlamanın uygulanabilir yöntemlerini bulmuş olacaksınız.

İçerik:

1.    Şirketin vizyonu ne? Şirketin İK’dan beklentileri ne? (Göz önünde olanlar ve olmayanlar)
a.    Dave Ulrich – İK Yetkinlikleri
b.    Stratejik ortak olabilmek
2.    Genel resmi anlayabilmek
a.    İşveren markası
b.    İK Departmanı markası
c.    İK Uygulamaları markası

3.    Ne olduğunu anlayalım: Pazarlama araştırması. Yapmak istediğimiz şeyleri yapmamız için tüketicilerimiz kimler?
a.    Müşteri segmentasyonu (Nesil, ihtiyaçlar, departmanlar, cinsiyet?)
i.    Herkese aynı şeyler aynı derecede doğru gelmeyebilir. Farklı ihtiyaçlara farklı ürünler sunmak zorundayız.
b.    Araçlar: Pilot çalışmalar, hedef grup görüşmeleri

4.    Pazarlamanın 4P’si
a.    Product: Ürünümüz ne, ne sunuyoruz?
b.    Price: Tüketiciler bunu tüketmek için nasıl bir bedel ödemeli?
c.    Place: Nereden ulaşırsınız?
d.    Promotion: Bunu yaparsanız ne kazanır tüketiciler?

5.    Pazarlama iletişimi: İlla da görsel olmalı
a.    İlgili olma durumu: Neyi neyle kullanalım
b.    İK’da ajans yönetimi
c.    Medya planı: Nerede, ne zaman olalım?

6.    Örnek uygulamalar
a.    Bordro yeniliğini nasıl pazarlarsınız?
b.    Bir şirket yemeğini nasıl pazarlarsınız?
c.    Katılımcıların örneklerinin daha iyi pazarlanması için öneriler.

II.İK ve Organizasyonel Psikoloji

Artık iyice yoğunlaşan ve stresli hale gelen iş hayatında, İK profesyonelleri olarak bize düşen organizasyonun psikolojisi ile insan psikolojisini bir dengeye oturtmak. Başarılı İK programları kurmanın da en büyük gerek şartlarından biri bu. Çalışanlarımızın dile getirmedikleri istekleri neler olabilir? Söylenmeyenleri nasıl söyletebiliriz? Kültürümüzü nasıl daha ahenkli hale getirebiliriz? Psikoloji terimlerini İK programlarıyla nasıl bütünleştirebiliriz? Daha etkin iletişim kurmak için aslında hangi bariyerleri yok etmeliyiz? Bu eğitimden çıktığınızda, organizasyonel psikoloji terimlerini kitaplardan çıkartıp gerçek hayata uyarlayabiliyor olacaksınız. Bu sihirli değişime tanık olmak için eğitimimize katılın.

Bağlılık ve Psikoloji

Hedef belirleme teorisi ve çalışan bağlılığı

Babacan liderlik: Türkiye’de ne demektir, neden çalışır?

Kurumsal girişimcilik ve aidiyet

Stresi ve sonuçlarını anlamak / Neden oluyor, görmediğimiz etkileri neler, nasıl önleyebiliriz?

Performans Değerlendirme – Psikoloji ile arasındaki bağ

Kanaat: yöneticilerin psikolojisi neleri etkiliyor?

Lider-çalışan teorisi

Negatiflik hatası ve diğer hatalar / Bir deney örneği

Mobbing: Nedir, ne değildir?

Tanımı ve etkileri

Önlemek için neler yapılabilir?

Motivasyon Teorileri ve Ödüllendirme Programları

İçsel ve dışsal motivasyon

Güdüleme ve başarı arasındaki ilişki

Başarılı ödüllendirme programları için neler yapılmalıdır?

İletişim

Neden iletişim önemli? Doğru iletişimin etkisi

İletişimin önündeki engeller – Filtreleme, algıda seçicilik, duygular, sessizlik

Kazanan Bir Kültür Yaratmak

Hofstede Değerler Araştırması ve Türkiye’nin durumu

Organizasyonunuzun Kültürü nereye düşüyor?

Kazanan bir kültür için olmazsa olmazlar

İK Programları mimar etmek

III. Etkili Ödüllendirme ve Takdir Programları Tasarlama

Gerçekten etkisi ölçülebilen ve şirket sonuçlarına katkı yaratabilen Ödüllendirme ve Takdir Programları yaratmanın püf noktaları…Ödüllendirme ve Takdir programları şirketlerde zaman zaman lansmanı yapılan sonrasında da birdenbire “çalışmadıkları” sebebiyle ortadan kaldırılan programlar olabiliyor. Bu durumun birçok sebebi olabilir.

Oysa ki;

•         Herkesin Ödüllendirme ve Takdir programlarına katılma (alabilme) hakkı olmalı.
•         Hangi davranışların / başarıların takdir edileceği işveren ve çalışan arasında net olmalı.
•         Ulaşılabilir davranışlar ödüllendirilmeli.
•         Yöneticilerin seçtiği, yada ödüllendirmenin kesin ve net bir şekilde periyodik olduğu (ayın çalışanı gibi) ödül programları genellikle çalışmaz.

Bu eğitimde katılımcıların gerçek hayattan verdikleri örneklerle zenginleşecek olasılıklar masaya yatırılacak, etkili olan ve demode olmuş faktörler değerlendirilecek ve gelecekte yeni neslin de ilgisini çekebilecek, bunun yanında herkese kitap eden ve süreklilik arz eden programların dizayn edilmesinin sırrı çözülecek.

Katılımcılar bu eğitimden çıktıklarında;

•         Ödüllendirme ve Takdir programlarının arkasında yatan motivasyon teorileri hakkında bilgi almış,
•         Zihinlerinde en az bir yaratıcı Ödül programı yaratmış,
•         Varolan programlarını canlandırmanın yolunu bulmuş olacaklar.

İçerik

1. Doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular
2. Çalışan Ödüllendirme Programları’nın ortak özellikleri
3. Çalışmayan Ödüllendirme Programları’nın ortak özellikleri
4. Kurum kültürü, değerleri ve Ödüllendirme Programları arasındaki ilişki
•    Değerler ve Ödüllendirme kültürü arasındaki ilişki
•    Birey Kültürü: Nelere dikkat edilmeli?
•    Takım Kültürü: Nelere dikkat edilmeli?
5. Stratejik Ödüllendirme: Kurum hedeflerini destekleyecek şekilde ödüllendiriyor muyuz? Doğru yönlendirmeyi
nasıl yapabiliriz?
6. Ödüllendirme ve Takdir Programlarının arkasındaki Psikolojik Teoriler: Bu teorilerin bize söylediği ne? Bunları
nasıl kullanabiliriz?
•    McClelland ve Başarı Teorisi
•    Ait Olma ve Sevgi-Saygı Gereksinmeleri
•    Herzberg ve Motivasyon-Hijyen Teorisi
•    Vroom ve Beklenti-Değer Modeli: Sarf Edilen Çaba = Kişinin Belirli Bir Sonuca Verdiği Değer * Erişilmeyi
Umduğu Sonuç
7. Ödüllendirme Süreç Geliştirme
•    Süreç geliştirirken nelere dikkat edilmeli? Kimler ortak olmalı? Sonucun istenen şekilde alınacağından nasıl emin olunmalı?
8. Yaratıcı Ödüller
•    Hedef kitlemize hizmet edecek ödüller neler olabilir? Farklılaştırmayı nasıl sağlayabiliriz?
9. Örnek Uygulama

IV. İK’nın Temelleri

Bu eğitimde, bir İK profesyonelinin hem strateji kurup uygularken hem de günlük hayatta kullanması  gereken tüm araçlar, hikayeler, methodlar bir günde sıkıştırılmış bir programla sunuluyor. Dünya’nın önde gelen düşünürlerinin, yazarlarının fikir ve buluşlarının derlenmesiyle zenginleştirilen bu eğitimden çıktığınızda, yanınızda pek çok farklı öğreti götürecek ve fark yaratacak uygulamaları hayata geçireceksiniz.

1.       Fikir
·  Fikirleri doğurmak: Hangi fikirler işe yarar? Nasıl fikir üretmeliyiz? İyi fikirleri nereden bulabiliriz? Doğru benchmark yapmanın incelikleri. Fikir üretirken kullanılabilecek araçların günlük hayattaki uygulamaları.

· Fikirleri kullanmak: Fikirleri nasıl doğru araç ve kişilerle eşleştiririz? Sorunlar ile bulduğumuz fikirler arasındaki ilişkiyi nasıl daha iyi kurarız? 

2.       Araçlar

Farklı kaynaklardan derlenmiş etkisi büyük araçlar. Doğru yer ve zamanlarda kullanıp, daha etkili, daha etkin, daha belirleyici olmak için…

a.       Videolar

· İşveren markası videoları:  Şirketler görsel medyanın gücünü nasıl kullanıyor, iyi örnekler, daha da iyi olmak için yollar.
· Eğitim videoları: Eğitimlerde kullanılabilecek çarpıcı videolar. Neyi ne zaman kullanırsak iyi bir etki yaratabiliriz.

b.      Buz kırıcılar: Ünlü konuşmacılardan tavsiyeler

· Eğitimlerde
· Toplantılarda

c.       İletişim stilleri

· Acil durum iletişim teknikleri
· Bir İK çalışanı olarak farklı tarzlarda iletişim kurmanın önemi
· Yöneticilerin aklını ve gönlünü kazanmak
· Kendi yöneticilerimizin aklını ve gönlünü kazanmak
· Doğru sorular sormak

d.      Okuma listesi

· Faydalı kaynaklar, bunlardan nasıl yararlanabiliriz

e.      Uygulanabilir fikirler

Yenilikçi, fark yaratan, yönetimi ikna edebilecek, farklı maliyetlerde fikirler. Ne zaman yapalım, ne yapalım?

· Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme fikirleri:  Farklı ödüllendirme yöntemleri neler olabilir? Klasik performans değerlendirme yöntemlerini nasıl daha etkili hale getiririz? Nasıl farklılaşırız?
· İşe alım ve onboarding fikirleri: İşe alımlarda kullanılan farklı yöntemler, yeni işe giren çalışanların bağlılıklarını onboarding programlarıyla nasıl destekleriz?
· İK Pazarlama: Yaptığımız işi daha da iyi anlatma ve bir adım ileriye götürmenin yolları.  Pazarlama, artık sadece pazarlama departmanının işi değil.

3.       Sunum ve iletişim 

· Her fikir çalışır mı? İK’sal sunum teknikleri neler olabilir? Nelere dikkat edilmeli? Hem içerde hem dışarda etkili bir İK iletişimi için gerekli teknikler.
· Günlük hayatta ve yazılı dilde meydana gelen kazaların önüne nasıl geçeriz? Zor durumlarla baş etme teknikleri.
· Çeşitlilik ve bununla baş edebilme sanatı.

4.       Ölçümleme 

· Kullanılan ve kullanılmayan KPI’lar. Neler yaratılabilir?
· Başarımızı nasıl ölçer, diğerlerini etkilemek için kullanırız? Doğru bildiğimiz yanlışlar.

5.       Sonuçlar 

· Yönetim, çalışanlar, potansiyel adaylar. Etkili sonuçlar üretmek ve bunları pazarlamak için neler yapılabilir? Hangi sonuçlar fark yaratır, hangileri defterlerde kalır?
· İK İmajı nasıl yaratılır ve potansiyel sonuçları neler olabilir?

V. Stratejik İK Yönetimi

Amaçlar: İnsan Kaynakları’nı daha stratejik bir boyuta getirmek, yenilikçi ve öncü İK uygulamaları geliştirmek, İK’daki bakış açısını dönüştürmek ve şirket amaçlarıyla birlikte bir partner çalışma modeli oturtmak

Kimler Katılmalı: Değişim sürecinde olan, İK transformasyonu yaşayan ve bunu sağlam temellere oturtmak isteyen, İK içinde organizasyonel değişimler yaşayan şirketler

Bu eğitim, kuruma özel uygulamalar ve öneriler içerdiğinden, kurumlara kapalı olarak yapılır. Ön çalışmalar, çalıştaylar ve kuruma özel çözüm önerileri içerir.

1. Stratejik Yönetim
a. Nedir?
b. Gerek şartları nelerdir?

2. Stratejik İK Yönetimi
a. Nedir?
b. Gerek şartları nelerdir?
c. Globalizasyon ve İK Stratejisi
i. Outsourcing kararları
ii. Küçülme / büyüme kararları
iii. Zor kararları nasıl yönetirsiniz?

3. Gerçekten yönetimin yanında olmak ne demektir?

4. İK Stratejik Önermesi

i. Nasıl yazarız?
ii. Çalıştay: Firma Stratejik İK Önermesi ne olmalıdır?

5. İK Yetkinlikleri
a. Yetkinlikler ve alt başlıkları (Dave Ulrich model)
i. Stratejik İK Yönetimine göre işe alım: Hangi/ Nasıl İK Profesyonelleri ile çalışmalı? İşe Alım Modelleme
ii. İdeal İK organizasyonunun özellikleri
b. Hangi yetkinliği nerede kullanmalıyız?
c. ½*2*3  Kuralı
d. İK Fonksiyonları
i. İşe Alım
ii. Organizasyonel Planlama
iii. Yetenek Yönetimi
iv. Performans Yönetimi
v. Nesil Yönetimi
vi. Ödüllendirme – Motivasyonel Süreçler
ii. Çalışan İlişkileri – Sendika
viii. İK Pazarlama Kavramı
ix. İşveren Markası Kavramı ve İK’nın stratejik önemi
x. Çalıştay: Firma İK Programlarında hangileri öne çıkmalı? Öneriler?

e. İK Fonksiyonlarını nasıl ölçümleriz?
i. Örnek KPI’lar
ii. Çalıştay: Firma Stratejik İK KPI’ları hangileri olmalı?

6. Stratejik İK olmanın yolu:
a. Bakış açısı: Kurumsal Kültür
b. Araçlar: Neleri kullanmalıyız?
c. Çalıştay: Hangi aracı nasıl kullanmalıyız?

7. Kapanış ve notlar